Razem dla Wyżyn!

2017-10-13

Na początku października rozpoczęło się głosowanie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Wraz z klubem BKS Chemik Bydgoszcz zachęcamy do głosowania na projekt nr 373: Centrum Rekreacyjno-Sportowe na Wyżynach. 

Jest to wspólny projekt klubu i Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca, zakładający budowę nowych boisk do trenowania, zarówno piłki nożnej jak i siatkówki. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana na terenie przy wspomnianym gimnazjum. Projekt zakłada także budowę infrastruktury towarzyszącej boiskom: ławeczek, urządzeń do gier i zabaw. Plan obejmuje też rewitalizację terenów zielonych wokół szkoły.

Najłatwiej oddać głos przez aplikację internetową. Po wejściu w link należy podać swoje dane osobowe, wybrać osiedle i wskazać inwestycję do realizacji. Można też skorzystać z papierowej karty do głosowania. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do jednej z blisko stu urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Można ją samemu wydrukować, otrzymać w ratuszu lub w siedzibie klubu.

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. Głosować można tylko raz: w sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane głosy będą nieważne!

Grafika: http://chemikbydgoszcz.pl/news/article/razem-dla-wyzyn-glosujemy-w-budzecie-obywatelskim

Zachęcamy do oddania głosu!